Pahiwatig ng Ulan/ A Hint of Rain/ 2 Baryasyon sa Tema ng Paglaho/ Eclipse/ Lovingly yours/ Pulot at Kakanggata/ Orasyon 3 (siyamsiyam sa pitupito)/ Gulong ng Palad/ Misteryo sa Hapis/ Sey!/ Tala ng May-akda: Balik-Sariling Wika....

R. L. Santos

DOI: https://dx.doi.org/

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By