Search “”

Kristine V. Romero

Paglulugar ng Kahalagahan ng Pananaliksik sa Baitang 10 sa Filipino

Timothy F. Ong

Pagpapaamo sa Apokalipsis: Isang Rebyu ng Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices, Prospects

Christian Jil R Benitez

Pagsasalin at Bilateralidad

Christian Jil R. Benitez

Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko

Ian Harvey A Claros

Pagtaya at Pagpapasya: Isang Rebyu ng Quezon’s Game

Raissa Cabrera

Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Pransiya

Nathanielle John Torre

Pakikipanahong Pagbasa: Rebyu sa Isang Dalumat ng Panahon ni Christian Benitez

Benilda S Santos

Pananalamin at Pagkokolorete

Wennielyn F. Fajilan

Pananalig sa Bata

Joseph T. Salazar

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino

Shirley N Dita

Pinoy Version New Testament: Isang Rebyu

Eliodora L Dimzon, John E Barrios

Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong

Leia Margarita Canuto, Julianna Gabrielle S Feliciano, Luis Ysabel L Lacanlale, Mariane Angeli L Lubo, Bernice Amanda A Mendoza, Joan Elery D Torres

Plantita

Paz Verdades Santos

Risoma para sa mga Puno: Mga Konsepto nina Deleuze-Guattari para sa Ekolohiya ng Lungsod Naga, Bikol

Carlota B. Francisco

Sa Pagtatagpo ng Bata at Lansangan sa Sangandaan: Etnograpiyang Biswal sa Mundo ng mga Batang Crossing

Axle Christien Tugano

Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino

Albert E Alejo SJ

Salaysáy, Sagisag, Salitâ: Kritikang Patulâ sa Kultura ng Dahás at Dayâ

Isa Lacuna

Sentimentalismong Sintunado: Mga Harana sa La India Elegante y El Indio Amante ni Francisco Balagtas at Ms Serena Serenata ni Merlinda Bobis

Christoffer Mitch C. Cerda

Talinghaga at Tanaga: Modyul Para sa Pagtuturo ng Malikhaing Pagsulat na Angkop sa Grade 11/12

Louie Jon A Sanchez

Teleserye at Kontemporanidad


Browse By