Search “”

Alvin B Yapan

Ang Masawa Hong Butuan at ang Juan Sebastian Elcano

Claudette M. Ulit

Ang Mauwak at Lagarian Bilang Lunan ng Alyenasyon sa Nobelang Ginto ang Kayumangging Lupa ni Dominador Mirasol

Sitti Husna J Ahamad

Ang mga Aspektong Kultural na Masisipat sa Kissang Parang Sabil

Elbert O Baeta

Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang: Isang Pagbasa sa Dulang: Dyornal Ning Pagsurat Catandunganon

Alvin Yapan

Ang mga Sosyo-kultural na Sintomas ng COVID-19

Larraine F Fernando

Ang Nosyon ng Proteksiyon sa Panitikan ng Fort Pilar

Jayson V Fajardo

Ang Paglalahad ng Ilang Paniniwala at Kultura sa Kapuluan ng Pilipinas sa Pamamagitan ng mga Piling Object o Objet d’Art

Jayson V Fajardo

Ang Pagmamapa sa Kalunsuran at mga Kontemporanyong Obra Mula sa Mutable Truths

Alvin B. Yapan

Ang Pagsulong sa Karapatan ng Mga Hayop Bilang Anyo ng Kulturang Popular: Banghay-aralin para sa Kulturang Popular Antas: Senior High School

Lara Samantha Mendiola, Alexandra Dominique B Glorioso, Christine Jashleen S Nañadiego

Ang Pagtanggol kay Marian Rivera Ukol sa Isyung Pantrapiko Bilang Epekto ng Celebrity sa Ugali at Pag-iisip ng Tagahanga

Galileo S. Zafra

Ang Pagtuturo ng Wika at Kulturang Filipino sa Disiplinang Filipino (Konteksto ng K-12)

Christian Jil R Benitez

Ang Panitik sa Politik

Joshua B Samulde

Ang Parusa at Gantimpala Ayon sa Inogtula’neng Tibor

Alvin Yapan

Ang Patolohiya ng Espektakulo sa Panahon ng COVID-19

Alvin B Yapan

Ang Politik sa Panitik

Iva Melissa G Magsalin

Ang Siete Palabras ng Aglipay Tipas

Martina M Herras

Ang Tula, ang Katawan, at ang Dahas sa Panitikan: Isang Pagbasa sa Panitikang Bunga ng Insidente ng Sexual Harassment sa Loob ng INWW

Naonori Nagaya

Apat na Tanong Tungkol sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Japan

Allan N Derain

Aswang ni Rizal

Emmanuel Jayson V. Bolata

Binagyong mga Pahina: Pagsibol ng mga Akdang Pambatang Pilipino Hinggil sa Kamalayang Pandisaster, 2010-2016


Browse By