Features

Dalawang Antolohiya, Isang Kasaysayang Pampanitikan

March 24, 2022

Tunghayan si Wendell Capili, mula sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Dalawang Antolohiya, Isang Kasaysayang Pampanitikan."

Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal: Mga Pakikipagsapalarang Malikhain at Kritikal

March 10, 2022

Tunghayan si Merlinda Bobis, mula sa Australian National University, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal."

Tunog Tagalog: Pagninilay-nilay sa Kultura ng Pakikinig at Politikal na Ekolohiya ng mga Bagay

March 03, 2022

Tunghayan si Gary C. Devilles, mula sa Pamantasang Ateneo de Manila, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Tunog Tagalog: Pagninilay-nilay sa Kultura ng Pakikinig at Politikal na Ekolohiya ng mga Bagay."

Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang

January 18, 2022

Tunghayan si Elbert O. Baeta, mula sa Central Bicol State University of Agriculture, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang rebyung "Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang."

Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya

January 17, 2022

Tunghayan si Elizabeth S. Alindogan, mula sa Ateneo de Manila Junior High School, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya."

Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong

January 14, 2022

Tunghayan sina Eliodora L. Dimzon at John E. Barrios, mula sa Unibersidad ng Pilipinas Visayas, sa kanilang maikling pagtalakay ng kanilang artikulong "Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong."

De/Mitolohisasyon ng Aswang: Isang Pagbasa(g) sa Mito Bilang Sakit ng Lipunan

January 13, 2022

Tunghayan si Jaco B. Tango, mula sa Far Eastern University (Manila), sa kaniyang maikling pagtalakay ng kanilang artikulo ni Chloe V. Cabodil, mula sa Keys School Manila, na "De/Mitolohisasyon ng Aswang: Isang Pagbasa(g) sa Mito Bilang Sakit ng Lipunan."

Enrique de Malacca: Pagsasalin sa Imperyalismong Español

September 09, 2021

Tunghayan si Danilo Madrid Gerona, mula sa Partido State University, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Enrique de Malacca: Pagsasalin sa Imperyalismong Español."

Libro a naisurátan: Pagsasalin, Panghihiram, at ang Unang Aklat sa Ilocano

September 02, 2021

Tunghayan si Damon L. Woods, mula sa University of California, Los Angeles, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Libro a naisurátan: Pagsasalin, Panghihiram, at ang Unang Aklat sa Ilocano."

Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ

August 26, 2021

Tunghayan si Glenda C. Oris, mula sa Pamantasang Ateneo de Manila, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ."

Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Marikina

August 19, 2021

Tunghayan si Ariel Acuña Diccion, mula sa Pamantasang Ateneo de Manila, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Marikina."


Browse By