Article Titles

Tungo sa Posibilidad ng Apokalipsis: Pelikula at Kritisismo, Palabas at Paloob

Christian Benitez

Tungkol sa Mga May-akda

Jema M. Pamintuan

Tungkol sa mga May Akda

Julz E. Riddle

Talinghaga at Tanaga: Modyul Para sa Pagtuturo ng Malikhaing Pagsulat na Angkop sa Grade 11/12

Christoffer Mitch C. Cerda

Sa Pagtatagpo ng Bata at Lansangan sa Sangandaan: Etnograpiyang Biswal sa Mundo ng mga Batang Crossing

Carlota B. Francisco

Risoma para sa mga Puno: Mga Konsepto nina Deleuze-Guattari para sa Ekolohiya ng Lungsod Naga, Bikol

Paz Verdades Santos

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino

Joseph T. Salazar

Pananalig sa Bata

Wennielyn F. Fajilan

Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko

Christian Jil R. Benitez

Pagpapaamo sa Apokalipsis: Isang Rebyu ng Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices, Prospects

Timothy F. Ong

Paglulugar ng Kahalagahan ng Pananaliksik sa Baitang 10 sa Filipino

Kristine V. Romero

Paglilitis kay Concepcion Santos de Onggoco

Christoffer Mitch C. Cerda

Pag-aantas ng Mga Kasanayan sa Filipino (Isang Talangguhit)

Joseph T. Salazar, Christoffer Mitch C. Cerda, Carlota B. Francisco, Kristine V. Romero, Jethro Niño P. Tenorio, Claudette M. Ulit

Mula Teksto Pabalik sa Materyalidad: Ang Abanao Square bilang Kultural at Panlipunang Pag-usbong

Ivan A. Labayne

Modyul sa Pagsasaling Pangkultura: Pagsasalin Bilang Gawaing Pangkultura

Carlota B. Francisco

Mga Tula

Joseph De Luna Saguid

May Tamang Lugar at Panahon: Ang Paghahanap sa Pira-pirasong Langit ng Tundo

Ferdinand M. Lopez

Literasing Midya

Rolando B. Tolentino

Laro Lang, o, Ilang Guhit Pa-Patintero

Christian Jil R. Benitez

Kung Saan Nagtatapos o Humahantong ang Ilog Boac: Isang Pag-aaral na Komparatibo ng Postkolonyal na Ekokritisismo at Eko-Kosmopolitanismo

Rina Garcia Chua


Browse By